Fotokväll

Nästa fotokväll 10.10.2017

Fotokväll 7.11.2017

Vad är fotokväll?

Under fotokvällarna tittar vi på bilder och diskuterar om fotografering. Fotokvällarna har ett tema som bestäms under föregående fotokväll. Du kan ladda upp två bilder som passar temat via denna sida. Bilderna skall gärna vara tagna efter föregående fotokväll. Nytt för hösten 2017 är att vi plockar in lite föreläsningar vid fotokvällarna. Efter fotokvällen ger föreläsaren en uppgift till nästa fotokväll. Bilderna skall då laddas upp minst 1 vecka före nästa fotokväll så att föreläsaren hinner kommentera bilderna som vi sedan tittar på tillsammans.

Fotokvällen har också en redigerings uppgift. Efter varje fotokväll väljs en medlem som får ladda upp två orginal bilder som alla får redigera. De redigerade bilderna jämförs sedan på följande fotokväll. Ladda upp de redigerade bilderna via samma länk.

Fotokvällarna hålls i PIUG mötesrummet (i nedre våningen) oftast den första tisdagen varje månad förutom under juni, juli och augusti.
Följande fotokväll hittar du på Foto Aperturas Facebook sida.

Ladda upp bilderna via denna länk.