Årets Bild 2017

Årets bild 2017 röstades av årsutställningens besökare. Mest röster fick bilden Finland 100 fotograferad av Guy Svahnström. På andra plats kom Lykta i dimman av Guy Svahsntröm. Delad tredje plats Vintergatan av Maria Carling och Silvertärna av Guy Svahnström.