Årets Bild 2015

Årets bild röstades av årsutställningens besökare. Mest röster fick bilden Norrskensbron  fotograferad av Lasse Andersson. På andra plats kom Hus i droppar av Guy Svahnström. Tredje platsen blev Droppar av Guy Svahnström.

Norrskensbron-Lasse Andersson

Hus i droppe Guy Svahnström  Droppar Guy Svahnström