Årets Bild 2016

Årets bild röstades av årsutställningens besökare. Mest röster vid Skärgårdscentrum Korposström fick bilden Stormfågel fotograferad av Maria Carling. På andra plats kom Hungrig Trut av Maria Carling. Tredje plats Skuggor av Marit Fjäder. Utställningen fortsatte på Själö och där röstades Stormfågel igen till på delad första plats med Jurmo av Niclas Rantala. Andra plats Efter Regnet av Tom Kraappa och tredje plats Mammaa… av Clara Wickström.

Skärgårdscetrum Korpoström

Stormfagel_MariaCarling
HungrigTrut_MariaCarling Skuggor_MaritFjader

Själö

Stormfagel_MariaCarling
Jurmo-NiclasRantalaEfterRegnet_TomKraappaMammaa-ClaraWickstrom