Årsutställning 2016

Foto Aperturas Årsutställning ägde rum 1.5.2016-30.6.2017 i Skärgårdscentrum Korpoström. Utställningen bestod av medlemmarnas bilder från det gångna året 2016. Flesta bilder hade samband med föreningens evenemang från året 2016. Tanken med utställningen var att föreningen skall synas och att andra kan se vad vi har sysslat med under året. Vid utställningen kunde man rösta på sin favorit bild som sedan publicerades här på hemisdan Årest Bild 2016

Utställningen fortsatte på Själö 1.7-31.8.2017. Varefter hela utställningen köptes av Herrick Ramberg.

Medelmmar som ställde ut bilder:
Camilla Hynynen, Guy Svahnström, Lasse Andersson, Marit Fjäder, Niclas Rantala, Clara Wickströ, Tom Kraappa, Maria Carling och Lorenz Michael.