Fotovandring 2014

Pargas

Nagu

Houtskär

Iniö

Åbo

Kimito