Bli medlem

Är du intresserad att bli medlem i föreningen? Som medlem i Foto Apertura har du möjligheten att delta billigare eller gratis i olika evenemang. På samma stöder du föreningens verksamhet. Som medlem får du också först information om föreningens evenemang och kurser.

Medlemsavgiften är 30€ per år.
Fyll i medlemsansökan här under.

Du kan också bli stödjande medlem med att kontakta lasse@apertura.fi

Medlemsansökan

Namn*

E-post*

Telefon

Adress*

Ort och postnummer*

Min motivering för ansökan är: